فایروال

فایروال وب

تجهیزات F5

ارتباط امن و دورکاری

سندباکس

تجهیزات امنیتی DDOS

مدیریت وقایع و امنیت اطلاعات

مدیریت سطح دسترسی (PAM)

Services
محصولات تجهیزات امنیتی

شرکت رایان نیک تجهیز

محصولات تجهیزات امنیتی

 

تجهیزات امنیتی شبکه با استفاده از روش‌هایی می تواند یک سیستم و دستگاه‌های متصل به آن را از لحاظ امنیت تامین ‌کند 

 

تجهیزات امنیتی، به معنای یک ابزار یا روش برای تضمین و میسر کردن امنیت از یک مکان یا تجهیزاتی است که کارکرد آن از طریق یک مجموعه از اجزاء و دستگاه های به هم پیوسته میسر می شود.

محصولات تجهیزات امنیتی

پیاده سازی و اجرای انواع پایگاه داده

نصب و راه اندازی فایروال

مشاوره و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری

توکن

خدمات تخصصی WAF

طراحی و تولید نرم افزار

سیستم وب کنفرانس

 

طراحی و اجرای اتاق سرور