Barracuda Load Balancer
Barracuda Load Balancer

شرکت رایان نیک تجهیز

سازمان هایی که شبکه ای با تقاضاهای بسیار بالا دارند ،  به یک مدیریت  با امکانات کامل نیاز دارند

Barracuda Load Balancer

 

 

 

 

سازمان هایی که شبکه ای با تقاضاهای بسیار بالا دارند ،  به یک مدیریت

با امکانات کامل نیاز دارند تا تعادل در شبکه ایجاد شده و عملکرد برنامه ها

 بهینه شود . 

Barracuda Load Balancer یک کنترل کننده ایمن   می باشد که قابلیت

 های امنیتی ، امکان دسترسی به برنامه و کنترل برنامه ها را فراهم می کند . 

 

 

 

 

در این ساختار ، ماژولی به نام security Application وجود دارد که ضمن نظارت بر ترافیک خروجی می تواند با محافظت گسترده  از حذف شدن داده های مهم جلوگیری کند .

Many Configurations to Choose From :