F۵ BIG-IP Access Policy Manager
F5 BIG-IP Access Policy Manager

شرکت رایان نیک تجهیز

امکان دسترسی بر اساس اپلیکیشن بر پایه متن به منظور افزایش امنیت و قابلیت استفاده و در مقیاس های متفاوت.

در دنیای امروز نیاز کارمندان به دسترسی از راه دور به منابع شرکت بسیار بیشتر از قبل شده است که این امر ضرورت رسیدگی به مباحث امنیتی را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده.

 

ایمنی با دسترسی به اپلیکیشن های قابل اعتماد شروع می شود

 


چه از طریق محیط ابری عمومی یا خصوصی و یا از طریق یک دستگاه موبایل از هرجا میتوانید به هر چیزی میخواهید دسترسی داشته باشید که این خود باعث افزایش میزان خطر میشود. 

F5 BIG-IP Access Policy Manager دسترسی به اپلیکیشن ها، API ها و اطلاعات را ایمن، ساده و مترکز میکند فارق از اینکه کاربر در کجا مستقر است و یا برنامه کجا قرار دارد.

 
 

 

 

F5 BIG-IP Access Policy Manager دسترسی به اپلیکیشن ها، API ها و اطلاعات را ایمن، ساده و مترکز میکند فارق از اینکه کاربر در کجا مستقر است و یا برنامه کجا قرار دارد.

 

 

 

ویژگی های کلیدی

• Identity Aware Proxy (IAP): پیاده سازی مدل zero trust بر اساس Granular context به منظور ایمن سازی دسترسی به اپلیکیشن ها.

• Identity Federation and SSO: این ویژگی یک سیستم احراز هویت چند گانه است (MFA) و قابلیت پشتیبانی از Single Sign-On (SSO) را دارد. 

• Secure Remote and Mobile Access: یکپارچه سازی دسترسی از راه دور از طریق SSL VPN و برای ایجاد امنیت به ازای هر اپلیکیشن یک VPN ایجاد میکند.

• Secure and Manage Web Access: با متمرکز سازی احراز هویت، اجازه دسترسی و بررسی کاربر نهایی از طریق Web App Proxy

• API Protection: ایمن سازی احراز هویت برای REST و SOAP در API ها و تجمیع فابل های OpenAPI.

• Offload and Simplify Authentication

• Desktop Virtualization Delivery: امکان دسترسی ایمن به VDI از طریق یک Gateway

• Central Management and Deployment: یکپارچه شده با سیستم مدیریت متمرکز سازی  F5 BIG-IQ به منظور پیاده سازی آسان و افزایش میزان هزینه به کارایی در مقیاس اندازه سازمان

• Performance and Scalability: با پشتیبانی بیش از 1 میلیون کانکشن در یک دستگاه BIG-IP تا 2 میلیون در دستگاهی VIPRION Chassis 

BIG-IP APM  شامل یک سیستم مدیریت و ایجاد قوائد به صورت تصویری است که به VPE مشهور است و کاربران در آن میتوانند به سادگی قوائد دلخواه خود را در یک محیط گرافیکی ایجاد و مدیریت کنند.