فایروال

فایروال وب

تجهیزات F5

ارتباط امن و دورکاری

سندباکس

تجهیزات امنیتی DDOS

مدیریت وقایع و امنیت اطلاعات

مدیریت سطح دسترسی (PAM)

Juniper Policy Enforcer

Juniper Policy Enforcer

شرکت رایان نیک تجهیز

Policy Enforcer یکی از قسمتهای Junos Space Security Director است که با ATP تجمیع میشود و یک سیستم مرکزی مدیریت تهدید و همچنین مانیتورینگ برنامه های محافظتی شبکه را برای شما به ارمغان می‌ آورد و به شما این قابلیت را می‌دهد تا هوش مقابله با خطر در راهکارهای دیگر را در یک جا تجمیع کنید و بر اساس آن هوشمندی میتوانید از یک مرکز کنترل با خطرات مقابله کنید.

 

Juniper Policy Enforcer

Policy Enforcer یکی از قسمتهای Junos Space Security Director است که با ATP تجمیع میشود و یک سیستم مرکزی مدیریت تهدید و همچنین مانیتورینگ برنامه های محافظتی شبکه را برای شما به ارمغان می‌ آورد و به شما این قابلیت را می‌دهد تا هوش مقابله با خطر در راهکارهای دیگر را در یک جا تجمیع کنید و بر اساس آن هوشمندی میتوانید از یک مرکز کنترل با خطرات مقابله کنید.

این ویژگی همچنین به صورت خودکار میتواند قوائد امنیتی تعریف شده را در سرتا سر شبکه توضیع کند و نقاط نهایی (End Point) های آلوده را قرنطینه کند تا از پخش شدن خطر بر روی فابروال ها و سوییچ ها جلوگیری کند. Sky ATP شما را در برابر خطرارت مرزی همانند خطرات داخل شبکه محافظت میکند برای مثال اگر کاربری فایلی را از اینترنت دانلود کند و آن فایل بدون هیچ مشکلی از فایروال سری SRX عبور کند، میتوان برای بررسی احتمال آلوده بودن فابل به Malware آن را به سرویس ابری Sky ATP ارسال کرد. اگر تشخیص داده شد که فایل آلوده است Policy Enforcer، IP و MAC Address شخصی که فایل را دانلود کرده مشخص میکند. بر اساس قوائد دلخواه میتوان کاربر را در یک VLAN قرنطینه کرد یا دسترسی آن را به اینترنت قطع کرد.

 


اگر تشخیص داده شد که فایل آلوده است Policy Enforcer، IP و MAC Address شخصی که فایل را دانلود کرده مشخص میکند. بر اساس قوائد دلخواه میتوان کاربر را در یک VLAN قرنطینه کرد یا دسترسی آن را به اینترنت قطع کرد.


تکنولوژی هایی که توسط Policy Enforcer پشتیبانی میشوند:

• Client to Layer 2 switch to Layer 3 SRX (IRB)

• Client to Layer 2 switch to Layer 3 switch (IRB)

• Client to Layer 2/Layer 3 switch (IRB)

کنترل دسترسی  بر اساس قوانین برای مدیریت تهدید‌ها

Policy Enforcer با داشتن این تنظیمات و سطح دسترسی ها میتواند به عنوان یک سیستم مدیریت تهدید ها عمل کند. کاربران بدون داشتن سطح لازم دسترسی نمیتوانند به هیچ صفحه ای از Policy Enforcer و Sky ATP را در رابط کاربری Security Director مشاهده کنند.

سیستم مدیریت خطر شامل این عملکرد‌ها خواهد بود:

• Threat Management Policy

•  Create Threat Management Policy

• Modify Threat Management Policy

• Delete Threat Management Policy

• Dynamic Address Group

• Create Dynamic Address

•  Modify Dynamic Address

•  Delete Dynamic Address