فایروال

فایروال وب

تجهیزات F5

ارتباط امن و دورکاری

سندباکس

تجهیزات امنیتی DDOS

مدیریت وقایع و امنیت اطلاعات

مدیریت سطح دسترسی (PAM)

Access Management (PAM)
سامانه مدیریت سطح دسترسی (PAM)

شرکت رایان نیک تجهیز

مدیریت سطح دسترسی برای سازمان ها شرایطی را فراهم می کند تا برنامه ها و زیر ساخت خود را ایمن سازند


سامانه مدیریت سطح دسترسی (PAM)

مدیریت سطح دسترسی برای سازمان ها شرایطی را فراهم می کند تا برنامه ها و زیر ساخت خود را ایمن سازند و محرمانه بودن داده های ارزشمند و زیرساخت های مهم را به بهترین شکل حفظ کنند. 

حساب‌های کاربری سطح بالا، برای مجرمان سایبری اهداف مهمی هستند.

 این کاربران، مجوزهای مهمی در سیستم دارند که به آنها امکان دسترسی به اطلاعات بسیار محرمانه و یا ایجاد تغییر در تنظیمات برنامه‌ها و سیستم‌های مهم را می‌دهد .

محصول PAM توسط شرکت NET ARCON به نام ARCOS ارائه شد  و برای امن نگه داشتن سازمان ها در مقابل حوادث عمدی یا غیرعمدی از طریق دسترسی طبقه بندی شده روانه بازار شد . 

مزایای استفاده از سیستم PAM

 

·        محافطت در برابر مجرمان سایبری

·        محافظت در برابر حملات داخلی

·        بهره‌وری بیشتر با PAM

·        اطمینان از انطباق‌پذیری

نمونه هایی از مدیریت سطح دسترسی

 

1.     احراز هویت یکپارچه – (SSO) Single Sign On

2.     ذخیره امن کلمات عبور –  Vault Password

3.     احراز هویت دوعاملی –   Factor Dual

4.     راهبری مرکزی ­­ One Admin Control

5.     ثبت دنباله ممیزی – S.M.A.R.T. Audit –Trails

6.     مدیریت کلیدهای SSH Keys – SSH

7.     کنترل دسترسی به اجزاي خاص  – Granular Access Control

8.     ساخت گروه­هاي مجازي –   Virtual Grouping

9.ضبط و ذخیره تمامی نشست­ها –   Session Recording

10.استفاده از  Microsoft Active Directoryدر احراز هویت­ها –  Bridging AD

11.ارتقاي سطح دسترسی ­­- Privileged Elevation & Delegation  Management (PEDM)