درباره ما

شرکت رایان نیک تجهیز

شرکت رایان نیک تجهیز در سال 1395 با هدف کمک به سازمان ها جهت بهبود امنیت شبکه و فناوری اطلاعات شکل گرفت. 

با موفقیتی که در ابتدای فعالیت این شرکت در حوزه امنیت شبکه کسب کردیم توانستیم به درک بهتری از دغدغه سازمان ها در این حوزه دست پیدا کنیم.

از این رو برای ارائه یک راه حل جامع برای دغدغه امنیتی سازمان ها و توانمند کردن آن ها در جهت پاسخگویی مناسب و یکپارچه به مسائل به وجود آمده در این حوزه، شرکت رایان نیک تجهیز فعالیت های خود را در حوزه امنیت به سه دسته متمرکز کرد. 

این حوزه ها شامل حوزه امنیت پایگاه داده، امنیت شبکه و امنیت ایمیل است.
در حال حاضر با تقسیم بندی امنیت به این شاخه ها توانستیم محصولات متنوع و متناسبی در هر حوزه ارائه کنیم و به هدف خود که همانا بهتر کردن امنیت سازمان ها طی سال های آتی است نزدیک تر شویم.