One-time password (OTP)
سرویس رمز یکبار مصرف OTP

شرکت رایان نیک تجهیز

OTP یا سیستم رمز عبور یکبار مصرف از زمان ایجاد شبکه های کامپیوتری تا به امروز مورد تقاضا است که شرکت RSA این درخواست را هم به صورت سخت افزاری و هم به صورت نرم افزاری مرتفع میکند. 

ویژگی های رمز توکن

 

دستگاهای تولید رمز (توکن) با استفاده از الگوریتم های بسیار پیسرفته میتوانند ایمنی احراز هویت را بسیار بالار ببرند. همچنین این ویژگی وجود دارد که که این سرویس به صورت یک اپلیکیشن در اختیار کاربران قرار گیرد. با استفاده سرویس های احراز هویت RSA میتواند احراز هویت چند مرحله ایی ایجاد کرد تا امنیت را هر چه بیشتر تامیین کند.

 

 

دستگاهای تولید رمز (توکن) با استفاده از الگوریتم های بسیار پیسرفته میتوانند ایمنی احراز هویت را بسیار بالار ببرند. همچنین این ویژگی وجود دارد که که این سرویس به صورت یک اپلیکیشن در اختیار کاربران قرار گیرد.

 

سیستم احراز هویت چند مرحله ایی:

RSA SecureID Access روشهای مختلفی برای احراز هویت به شما پیشنهاد میکند مانند روشهای مبتنی بر موبایل (از ارسال SMS تا استفاده از ویژگی های بایومتریک موبایل) و یا روشهای سخت افزاری یا نرم افزاری قدیمی.